Merseyside Polonia
Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Hipnoza NLP Hypnosis NLP

February 25 @ 6:30 pm - 8:30 pm

Free entry

HIPNOZA i NLP

Czy wiesz co to jest Hipnoza?
Z czym kojarzy sie Tobie Hipnoza kliniczna, sceniczna i uliczna?
Czy wiesz co naprawdę znaczy NLP i jakie ma zastosowanie?
Kiedyś Wielkie TABU dziś chleb powszedni najlepszych:
sprzedawców
marketingowców
polityków
negocjatorów
iluzjonistów

Gdybyście wiedzieli jak stosować NLP i Hipnozę to zapewniam Was że moglibyście osiągać sukcesy w wielu dziedzinach
a relacje z ludzmi byłyby naturalnie proste.

Na poniedziałkowym spotkaniu dowiesz się:
-kto jest najbardziej podatny na hipnozę
-jak wprowadzać innych lub siebie w stan hipnozy

Czy wiesz że podczas hipnozy osoba nosząca okulary czyta bez okularów?
Jakie procesy zachodzą w mózgu że nałogowy palacz po seansie hipnotycznym nie tylko nie pali, ale może twierdzić że nigdy w życiu nie palił.

Mam nadzieję że znajdą się chętni na małą demonstrację!
Oczywiście dobrowolnie!

Kilka słów o mnie.
Ryszard Boryczka
Pasja i działalność z zakresu uzdrawiania holistycznego oraz metod eklektycznych.
Pierwsze szkolenie z hipnozy kilkanaście lat temu, kolejne u różnych szkoleniowców z zakresu NLP i Hipnozy.
Pasja to niekończąca się nauka moich pragnień i chęci praktykowania nowej wiedzy oraz tworzenie nowych możliwości.

Mam znajomego Rosjanina który uczestniczył w projekcie prowadzonym przez Anatolija Michajłowicza Kaszpirowskiego.
Części z tej wiedzy nie przeczytasz w książkach jak również nie ma jej na podstawowych kursach NLP czy Hipnozy.
To lata praktyki i doświadczeń.

Serdecznie zapraszam

25.02.2019.
godz. 18:30 !!!

Merseyside Polonia
5 Covent Garden
L2 8UD.

Przyjdz przed czasem aby nie przegapić występu!!!
Szczególnie że wstęp jest bezpłatny!!!
(Mówiąc po cichu mam super niespodzianka dla tych którzy przyprowadzą choć jedną osobę ze sobą)

HYPNOSIS and NLP

Do you know what hypnosis is?
What do you associate with clinical, stage and street hypnosis?
Do you know what NLP really means and what is applicable?
Once upon a time the Great TABU is the best everyday bread:
retailers
marketers
politicians
negotiators
illusionists

If you knew how to use NLP and Hypnosis, I assure you that your success in many areas
and relationships with people would be naturally simple.

At the Monday meeting you will learn:
-the most is susceptible to hypnosis
-how to introduce others or yourself into hypnosis

Did you know that during hypnosis, the person wearing glasses reads without glasses?
What processes occur in the brain that a heavy smoker after a hypnotic session not only does not smoke, but can claim that he never smoked in his life.

I hope that you will find yourself willing to a small show!
Of course, voluntarily.

Few words about me.
Ryszard Boryczka
Passion and activity in the field of holistic healing and eclectic methods.
The first hypnotic training many years ago, another at various NLP and Hypnosis trainers.
Passion is a never-ending learning of my desires and willingness to practice new knowledge and create new opportunities.

I have a Russian friend who participated in a project run by Anatoly Mikhailovich Kashpirowski.
Parts of this knowledge are not read in books, nor are there on basic NLP or hypnosis courses.
These are years of practice and experience.

I cordially invite you

25/02/2019.
Monday
Time. 18:30 !!!

Merseyside Polonia
5 Covent Garden
L2 8UD.

Come in time to not miss the performance !!!
Especially that the admission is free !!!
(Saying it silently I have a great surprise for those who bring at least one person with them)

Details

Date:
February 25
Time:
6:30 pm - 8:30 pm
Cost:
Free entry
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://www.facebook.com/events/327649261194399/

Organiser

Merseyside Polonia
Email:
info@merseysidepolonia.com
Website:
https://merseysidepolonia.com/about/merseyside-polonia/

Venue

The Merseyside Polonia Office
5 Covent Garden
Liverpool, L2 8UD United Kingdom
+ Google Map