Merseyside Polonia
Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Terapia dźwiękiem / The Sound Therapy

April 29, 2019 @ 6:30 pm - 8:30 pm

[PL/ENG]

 

TERAPIA Dźwiękiem

Na czym polega?
Czy wiesz że jesteś wibracją?
Czy wiesz jak ogromny wpływ na Twój organizm ma dzwięk i jego częstotliwości?
Czy wiesz że każdy Twój organ wibruje z inną częstotliwością?
Czy zdajesz sobie sprawę, że Twoje zdrowie zależy w dużej mierze od Twoich emocji?

Muzykoterapia dogłębna- komórkowa wykorzystuje naturalną falę dzwiękową o odpowiedniej częstotliwości,
które wnikają bardzo głeboko i przywracają harmonię już na poziomie komórkowym organizmu.
W metodzie tej używa się narzędzi tzw. kamertonów.

W myzyce, kamertonów używa się do strojenia instrumentów.
W terapii dzwiękiem stroimy organizm ludzki do stanu harmonii na trzech płaszczyznach: ciało- umysł- duch.

Każda choroba, każde zaburzenie także emocjonalne to brak równowagi.
Metod pracy z kamertonami jest wiele, jak i samych kamertonów.

Postaram się je choć pokrótce przyblizyć na mojej prezentacji.
Muzykoterapia potrafi sobie poradzic z problemami natury psychicznej jak i chorobami ciała fizycznego.
Między innymi:
* pomaga na depresję, lęki, brak energii, zniechęcenie, ogólne zmęczenie itp.
* uśmierza bóle różnego pochodzenia,
* oczyszcza i detoksykuje organizm,
* działa silnie wspomagająco przy terapiach odchudzających,
(metoda odchudzająca, akupresura stóp)
* silnie odżywia i odmładza organizm już na poziomie komórkowym,
(zabiegi odmładzające, liftingujące twarzy)
* metoda przeciwnowotworowa
* metoda narządowa – dostrajanie narządów do stanu harmonii
* częstotliwości Solfeggio – głebokie transformacje na poziomie świadomości
itd.

Zapraszam Cię serdecznie nie tylko na mój wykład, ale przede wszystkim, abyś doświadczył/a
kąpieli w subtelnych, uzdrawiających dzwiękach kamertonów, ponieważ przewiduję krótki ,,KONCERT”.

https://www.facebook.com/New-You-Body-Mind-Soul-316721482306189/

Darmowe wejście
29.04.2019.
Godz.18:30

5 Covent Garden, L2 8UD


THE SOUND THERAPY.

How it works?
Do you know that you are vibrating?
Do you know how much the sound and its frequencies affect your body?
Do you know that each of your organs vibrates with a different frequency?
Do you realize that your health depends largely on your emotions?

Intra-cellular music therapy uses a natural sound wave with the right one
frequencies that penetrate deeply and restore harmony at the cellular level body.
This method uses so-called tools. tuning fork.

In music, tuners are used to tune instruments.
We tune the body in sound therapy human to a state of harmony on three levels: body-mind-spirit.

Every illness, every disorder, also emotional, is a lack of balance.

Methods of working with tuning forks are many, as well as tuning forks.

I will try them though briefly approximate on my presentation.
Music therapy can cope with problems of psychological nature as well as diseases of the physical body.
For example:
* helps with depression, anxiety, lack of energy, discouragement, general fatigue, etc.
* relieves pains of various origins,
* cleanses and detoxifies the body,
* has a strong supportive effect in slimming therapies,
(slimming method, foot acupressure)
* strongly nourishes and rejuvenates the body at the cellular level (rejuvenating treatments, face lifting)
* anti-cancer method
* organ method – tuning the organs to a state of harmony
* Solfeggio frequencies – profound transformations at the level of consciousness
etc.

I cordially invite you not only to my lecture but above all to experience a bath in
subtle, healing sounds of tuning forks, because I anticipate a short “CONCERT”.

https://www.facebook.com/New-You-Body-Mind-Soul-316721482306189/

Free Entry
29.04.2019.
6:30 pm

5 Covent Garden, L2 8UD

Details

Date:
April 29, 2019
Time:
6:30 pm - 8:30 pm
Event Category:
Website:
https://www.facebook.com/events/418023328957163/

Organiser

Merseyside Polonia
Email:
info@merseysidepolonia.com
Website:
https://merseysidepolonia.com/about/merseyside-polonia/

Venue

The Merseyside Polonia Office
5 Covent Garden
Liverpool, L2 8UD United Kingdom
+ Google Map