Nasza historia

Budujemy pozytywne relacje pomiędzy polską społecznością a lokalnymi mieszkańcami.

Kim jesteśmy?

Merseyside Polonia jest organizacją charytatywną. Jej głównym celem jest rozwijanie pozytywnych relacji między polską społecznością a lokalnymi mieszkańcami. Merseyside Polonia ma swoją siedzibę w Liverpoolu i bardzo często angażuje społeczności mieszkające po obu stronach rzeki Mersey.
Organizacja została założona 9 czerwca 2009 roku i zarządzana jest przez Radę Zarządu.
Dwa główne dokumenty regulujące działanie Merseyside Polonia to Memorandum i Statut organizacji.
Do głównych celów organizacji należą:

 • podniesienie poziomu świadomości o polskiej mniejszości narodowej i polskiej kulturze wśród lokalnych mieszkańców
 • wspieranie rozwoju polskiej i innych społeczności
 • budowanie społecznej jedności poprzez wyrozumiałość i tolerancję między społecznościami o różnym podłożu kulturalny

Nasza historia

Początkowo w 2008 roku powstał pierwszy projekt Merseyside Polonia w współpracy z Yellow House o nazwie “Poznaj swoich sąsiadów”. Projekt związany był z masową migracją Polaków po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku. Składał się z serii spotkań, na których prezentowana była polska kultura i lokalne serwisy. Była to również doskonała okazja do bliższego poznania.

Projekt okazał się być sporym sukcesem, dlatego też w 2009 roku organizacja Merseyside Polonia została zarejestrowana. Od tego czasu na kalendarzu Merseyside Polonia znajduję się wiele eventów związanych z polską kulturą (warsztaty Wielkanocne i Bożonarodzeniowe, oraz Polski Festiwal Świętojański), z polską sztuką (prezentacje polskich filmów, literatury i muzyki) i historią (obchody Święta Niepodległośći, Konstytuacji 3 Maja i rocznic związanych z ruchem Solidarności).

Z siedzibą w wielokolturowym Liverpoolu, Merseyside Polonia organizując eventy takie jak “Poznaj swoich sąsiadów”, “Wspólnoty poprzez film” czy chociażby “Miłość w każdym języku” stara się ukazać różnorodność lokalnych społeczeństw.

Co robimy?

Nasz główny cel – budowanie pozytywnych relacji między polską społecznością a lokalnymi mieszkańcami – jest osiągany przez

 • organizowanie eventów inspirowanych polską kulturą, sztuką i historią
 • organizowanie spotkań dla społeczności prezentujących różne kultury i obyczaje
 • prezentowanie pracy na temat Merseyside Poloni, polskiej mniejszości narodowej i polskiej kultury
 • organizowanie sesji w szkołach
 • wolontariat
 • oferty stażu dla lokalnych i polskich studentów
 • współpracę z lokalnymi serwisami w kwestiach dotyczących polskiej mniejszości i innych mniejszości
 • współpracę z lokalnymi, krajowymi i międzynarodowymi mediami