Staż z Merseyside Polonia

Nasi stażyści o swojej przygodzie z Merseyside Polonia:

Informacje na temat stażu

Merseyside Polonia oferuje staże o długości 3 lub 6 miesięcy, zarówno w ramach programu Erasmus, jak i dla lokalnych studentów chcących nabyć doświadczenie w pracy w sektorze usług. Do dnia dzisiejszego nawiązywaliśmy współpracę ze studentami takich kierunków jak Arts Management, English Language, Pedagogy czy Human Rights. 

Staż w naszej organizacji jest wspaniałą okazją do poszerzenia zakresu swoich umiejętności jak i do wsparcia rozwoju inicjatyw wpierających lokalną społeczność.

Na dzień dzisiejszy współpracujemy z największymi uniwersytami zarówno z Polski, jak i z Liverpoolu.

Osoby zaintersowane prosimy o kontakt poprzez formę kontaktową zamieszczoną na podstronie "Kontakt" lub poprzez adres email: info@merseysidepolonia.com